Kition Ocean Marina היא חברה בCYMEPA-

חברת Kition Ocean Marina מתווספת לרשימת החברים ב-CYMEPA -הארגון הלא ממשלתי התומך בהגנה על הסביבה הימית.

המנהלים והצוות של Kition Ocean Marina משתתפים כעת באופן פעיל בקרן ,CYMEPA אשר בשיתוף עם סוכנויות ימיות וארגונים יבשתיים, מבצעות פעולות למניעה, מודעות, חינוך, מידע וטיפול מעשי להתמודדות עם ומניעת זיהום ים.

המנהל התפעולי של Kition Ocean Marina , אנסטסיס פיליפו, קיבל את תעודת ההשתתפות, מנציג CYMEPA כריסטוס צגאריס. מר פיליפו תיאר את ההשתתפות בפעילויות של CYMEPA המשקפות את הפילוסופיה של שתי החברות, ככבוד ומחויבות בו זמנית.

"אנו חיים ועובדים ליד הים ובכך תורמים ליצירת תרבות להגנה על הים הכחול העצום וחופיו. האירועים השונים שאנו מארחים במרינה של לרנקה מתמקדים תמיד בים וביתרונות שכולנו מקבלים", אומר מר פיליפו.

עם השלמת פרויקט הנמל-מרינה השאפתני, הוא מציין, "יינקטו כל הפעולות כדי לתבוע את הדגל הכחול, שיהווה עבורנו תואר של כבוד".

כמו כן Kition Ocean Marina, מבטיחה שיתוף פעולה לבבי עם קרן CYMEPA והשתתפות ביוזמות לניקוי קרקעית הים והחופים, הכשרת צעירים ואירוח אירועים לצעירים ולמבוגרים, שמטרתם להעלות את המודעות הציבורית ולמשוך אותם קרוב יותר לים.