התחלה מוצלחת ליום האירופי לים בקפריסין!

היום האירופי לים בקפריסין הוא אירוע החוגג את הים. הוא פונה לכלל האזרחים ובעיקר לילדים ולצעירים במטרה להעלות את המודעות ולגייסם לחשיבות הים ולהגנה על הסביבה הימית. במהלך האירוע יתקיימו פעילויות רבות המתמקדות בהכרת הים וטיפוח האהבה אליו.

האירוע בחסות סגן שר הספנות ובתמיכת הנציבות האירופית. זהו אחד מ-630 האירועים המתקיימים השנה ברחבי אירופה לכבוד היום האירופי לים אשר נחגג ב-20 במאי. האירועים בשלמותם צפויים לאסוף את התעניינותם של יותר מ-200,000 אזרחים אירופאים. המספרים הללו מהווים שיא חדש בהיסטוריה של היום האירופי לים!

במהלך חמישה ימים בלרנקה, יתקיימו סדנאות ומשחקים חינוכיים ואמנותיים אינטראקטיביים, פעילויות ספורט, הדגמות של טכנולוגיות ימיות חדשניות, פעולות סביבתיות בחסות הממונה על איכות הסביבה גב' קליילה ואסיליאו, תערוכת צילומים וסירה טיולים באזור הימי של לרנקה, שמטרתם יחד להודיע ולחנך באופן יצירתי את הציבור הרחב על חשיבות הים ולקרב את העולם אליו. בנוסף, יוענקו פרסים לתלמידי בתי ספר יסודיים במחוז לרנקה על הזכייה בתחרות "תן שם לשונית" בחסות מחלקת הדיג וחקר הים.

במהלך חמישה ימים בלרנקה, יתקיימו סדנאות ומשחקים חינוכיים ואמנותיים אינטראקטיביים, פעילויות ספורט, הדגמות של טכנולוגיות ימיות חדשניות, פעולות סביבתיות בחסות הממונה על איכות הסביבה גב' קלייה ואסיליו, תערוכת צילומים וטיולי סירה באזור הימי של לרנקה, שמטרתם יחד להודיע ולחנך באופן יצירתי את הציבור הרחב על חשיבות הים ולקרב את העולם אליו. בנוסף, יוענקו פרסים לתלמידי בתי ספר יסודיים במחוז לרנקה על הזכייה בתחרות "תן שם לשונית" בחסות מחלקת הדיג וחקר הים.

היום האירופי לים בקפריסין הוא אירוע החוגג את הים. הוא פונה לכלל האזרחים ובעיקר לילדים ולצעירים במטרה להעלות את המודעות ולגייסם לחשיבות הים ולהגנה על הסביבה הימית. לאורך כל משכו יתקיימו פעילויות רבות המתמקדות בהכרת הים וטיפוח האהבה אליו.

האירוע בחסות סגן שר הספנות ובתמיכת הנציבות האירופית. זהו אחד מ-630 האירועים המתקיימים השנה ברחבי אירופה לכבוד היום האירופי לים אשר נחגג ב-20 במאי. האירועים ככלל צפויים לאסוף את התעניינותם של יותר מ-200,000 אזרחים אירופאים. המספרים הללו מהווים שיא חדש בהיסטוריה של היום האירופי לים!

במהלך חמישה ימים בלרנקה, יתקיימו סדנאות ומשחקים חינוכיים ואמנותיים אינטראקטיביים, פעילויות ספורט, הדגמות של טכנולוגיות ימיות חדשניות, פעולות סביבתיות בחסות הממונה על איכות הסביבה גב' קליילה ואסיליו, תערוכת צילומים וטיולים בסירה באזור הימי של לרנקה, שמטרתם יחד להודיע ולחנך באופן יצירתי את הציבור הרחב על חשיבות הים ולקרב את העולם אליו. בנוסף, יוענקו פרסים לתלמידים מבתי ספר יסודיים במחוז לרנקה על הזכייה בתחרות "תן שם לשונית" בחסות מחלקת הדיג וחקר הים.

במהלך חמישה ימים בלרנקה, יתקיימו סדנאות ומשחקים חינוכיים ואמנותיים אינטראקטיביים, פעילויות ספורט, הדגמות של טכנולוגיות ימיות חדשניות, פעולות סביבתיות בחסות הממונה על איכות הסביבה גב' קליילה ואסיליאו, תערוכת צילומים וטיולים בסירה באזור הימי של לרנקה, שמטרתם יחד להודיע ולחנך באופן יצירתי את הציבור הרחב על חשיבות הים ולקרב את העולם אליו. בנוסף, יוענקו פרסים לתלמידי בתי ספר יסודיים במחוז לרנקה על הזכייה בתחרות "תן שם לשונית" בחסות מחלקת הדיג וחקר הים. היום האירופי לים בקפריסין הוא אירוע החוגג את הים. הוא פונה לכלל האזרחים ובעיקר לילדים ולצעירים במטרה להעלות את המודעות ולגייסם לחשיבות הים ולהגנה על הסביבה הימית. לאורך כל משכו יתקיימו פעילויות רבות המתמקדות בהכרת הים וטיפוח האהבה אליו.

האירוע בחסות סגן שר הספנות ובתמיכת הנציבות האירופית. זהו אחד מ-630 האירועים המתקיימים השנה ברחבי אירופה לכבוד היום האירופי לים אשר נחגג ב-20 במאי. האירועים ככלל צפויים לאסוף את התעניינותם של יותר מ-200,000 אזרחים אירופאים. המספרים הללו מהווים שיא חדש בהיסטוריה של היום האירופי לים!

במהלך חמישה ימים בלרנקה, יתקיימו סדנאות ומשחקים חינוכיים ואמנותיים אינטראקטיביים, פעילויות ספורט, הדגמות של טכנולוגיות ימיות חדשניות, פעולות סביבתיות בחסות הממונה על איכות הסביבה גב' קליילה ואסיליאו, תערוכת צילומים וטיולים בסירה באזור הימי של לרנקה, שמטרתם יחד להודיע ולחנך באופן יצירתי את הציבור הרחב על חשיבות הים ולקרב את העולם אליו. בנוסף, יוענקו פרסים לתלמידי בתי ספר יסודיים במחוז לרנקה על הזכייה בתחרות "תן שם לשונית" בחסות מחלקת הדיג וחקר הים.

במהלך חמישה ימים בלרנקה, יתקיימו סדנאות ומשחקים חינוכיים ואמנותיים אינטראקטיביים, פעילויות ספורט, הדגמות של טכנולוגיות ימיות חדשניות, פעולות סביבתיות בחסות הממונה על איכות הסביבה גב' קליילה ואסיליאו, תערוכת צילומים וטיולים בסירה באזור הימי של לרנקה, שמטרתם יחד להודיע ולחנך באופן יצירתי את הציבור הרחב על חשיבות הים ולקרב את העולם אליו. בנוסף, יוענקו פרסים לתלמידי בתי ספר יסודיים במחוז לרנקה על הזכייה בתחרות "תן שם לשונית" בחסות מחלקת הדיג וחקר הים.