Μέλος της CYMEPA η Kition Ocean Marina

Oι εταιρείες Kition Ocean Marina, προστίθεται στον κατάλογο των μελών της CYMEPA, τη ΜΚΟ η οποία στηρίζει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στελέχη και δυναμικό της Kition Ocean Marina, συμμετέχει πλέον ενεργά στο Ίδρυμα CYMEPA, το οποίο σε συνεργασία με ναυτιλιακούς φορείς και χερσαίους οργανισμούς, πραγματοποιούν δράσεις για πρόληψη, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, ενημέρωση και έμπρακτη φροντίδα για αντιμετώπιση και αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης.

Ο Διευθυντής της Kition Ocean Marina, Αναστάσης Φιλίππου, παρέλαβε το πιστοποιητικό συμμετοχής, από τον εκπρόσωπο της CYMEPA, Χρίστο Τσαγκάρη. Ο κύριος Φιλίππου χαρακτήρισε τιμή και συνάμα υποχρέωση, τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της CYMEPA, που αντανακλούν στη φιλοσοφία των δύο εταιρειών.

“Ζούμε και εργαζόμαστε πλάι στη θάλασσα και συμβάλλουμε έτσι στη δημιουργία κουλτούρας για την προστασία του απέραντου γαλάζιου και των ακτών του. Οι διάφορες εκδηλώσεις που φιλοξενούμε στη Μαρίνα Λάρνακας, έχουν πάντα στο επίκεντρο τη θάλασσας και τα οφέλη που αποκομίζουμε όλοι”, αναφέρει ο κύριος Φιλίππου.

Με την αποπεράτωση του μεγαλόπνοου έργου Λιμάνι – Μαρίνα σημειώνει, “θα γίνουν όλες οι ενέργειες διεκδίκησης Γαλάζιας Σημαίας, που θα είναι για μας τίτλος τιμής”.

Επίσης η Kition Ocean Marina, υπόσχεται αγαστή συνεργασία με το Ίδρυμα CYMEPA και συμπόρευση σε πρωτοβουλίες καθαρισμού του βυθού και των ακτών, εκπαιδεύσεις νεαρών και φιλοξενία εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προσέλκυση του πιο κοντά στη θάλασσα.